Elina

Kannustimet kuntoon.

Hyvinvointia tehdään työllä

Vastoin yleistä harhakäsitystä hyvinvointi ei synny sillä että kakku jaetaan mahdollisimman tasaisesti, vaan siitä että ensin leivotaan se kakku.

Hyvinvointiyhteiskunnassa ihmiset pystyvät suoraan vaikuttamaan omaan elämäänsä ja toimeentuloonsa ja voivat hyvin. Hyvinvoivat ihmiset auttavat myös vapaaehtoisesti toisiaan, seikka jota nykyisessä keskustelussa ei lainkaan huomioida, kun anonyymille valtiolle on ulkoistettu kaikki lastenkasvatuksesta vanhustenhoitoon.

Hyvinvointi syntyy työllä. Työhön ei voi kannustaa keinotekoisesti tukemalla joitain aloja, sillä määritelmällisesti samalla ollaan tukematta toisia aloja. Mikään valtio ei voita vapaita markkinoida määrittämään missä resurssit kohdennetaan oikein ja tuotteliaimmin.

Tukiaistaloutta karsittava ja perintövero poistettava

Työkykyiset ihmiset on saatava töihin. Esteet työn vastaanottamiselle on purettava. Ahkeruudesta on myös palkittava eikä valtion pidä rokottaa työteliäintä kansanosaa liikaa: eli keskituloisia. Tasavero takaa reilun ja mitattavissa olevan palkinnon jokaisesta työpanoksesta.

Kaksinkertainen verotus pitää poistaa. Hyvä esimerkki tästä on perintövero. Suomalaista pääomanmuodostusta pitää tukea eikä perinnön siirtymistä sukupolvelta toiselle tule verottaa. Perintövero aiheuttaa kohtuuttomia rasitteita perillisille, edellyttäessään esimerkiksi kotitalon tai kesämökin myymistä tai lainan ottamista veron maksua varten.

Eläkejärjestelmä uusittava kokonaan

Nykyinen eläkejärjestelmä on paitsi tehoton ja epäoikeudenmukainen, myös jäänne ajoilta jolloin uusi sukupolvi oli edellistä suurempi. Järjestelmä ei tunnusta ihmisten erilaisia elämäntilanteita ja haluja kerryttää tai käyttää säästöjään.Suomeen on kehitettävä uusi eläkejärjestelmä, jonka on perustuttava laajemmin vapaaehtoisuuteen ja omaan vastuuseen. Nykyinen verotusluontoinen työeläkevakuutusjärjestelmä on muutettava vakuutusluonteiseksi, jolloin työeläkkeet rahastoidaan suurilta osin.

Yksilön on saatava pitkälti määrätä itse minkä osan tuloistaan tai varoistaan käyttää eläkemaksuihin missäkin vaiheessa elämäänsä. Yksilön pitäisi voida myös päättää milloin haluaa jäädä eläkkeelle. Eläkkeen suuruus riippuu kerrytettyjen eläkemaksujen nykyarvosta sekä eläkkeellejäämisvuodesta. Eläkemaksuista muodostuu säästämisen muoto ja nykyiset esteet töiden tekemiselle myös vanhalla iällä poistuvat.

Eläkevakuutusmaksuja on voitava saattaa puolison hyväksi – näin luodaan perheille mahdollisuus suunnitella työn ja kotityön välistä jakautumista. Esimerkiksi 5 vuodeksi kotiin lapsia hoitamaan jäävä perheenäiti voi saada eläkekertymää miehen tuloista, jos yhdessä niin sovitaan.

Valtiontalous vakautettava

Suomen ei tule ottaa lisää valtionvelkaa. Budjettitasapaino saavutetaan turhia menoja karsimalla ja julkista sektoria tehostamalla. Valtionmenoja ei tule lisätä.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset