Miten kokoomus pyrkii tukemaan koulutusta?


Sivistys ja koulutus ovat Suomen valttikortteja Suomalaista korkeatasoista koulutusta sekä korkeaa sivistystasoa voidaan pitää Suomen valttikortteina, joiden avulla sillä on mahdollista menestyä. Nämä valttikortit olisi nyt vain saatava uuteen noususuuntaan. Koulutukseen tulisikin panostaa jo varhaiskasvatuksesta…

Read More...

Millaisin keinoin kokoomus pyrkii edistämään perheiden hyvinvointia?


Onnistuneen perhepolitiikan kivijalat Kokoomuksen mielestä perhepolitiikka vaatii toimiakseen kolme kivijalkaa, jotka ovat: 1. perheen ja työn sovittaminen toisiinsa 2. palvelut sekä 3. tulonsiirrot. Kokoomus korostaa erityisesti sitä, että perheillä on mahdollisuus sovittaa yhteen työ ja…

Read More...

Millaisia linjauksia kokoomuksella on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta?


Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteet Kokoomuksen linjauksen mukaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa pyritään luomaan Suomen kansainvälisestä asemasta nykyistä vahvempi. Tätä kautta pyritään edistämään kansalaisten hyvinvointia sekä turvallisuutta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa pyritään harjoittamaan ennustettavalla sekä aktiivisella tavalla, koska…

Read More...

Millaisin konkreettisin keinoin kokoomus pyrkii lisäämään työllisyyttä?


Millaisin keinoin kokoomus aikoo vähentää työttömyyttä? Kokoomuksen mielestä on erityisen tärkeää luoda Suomeen uusia työpaikkoja, koska puolue on sitä mieltä, että ainoat keinot nostaa Suomen taloudellinen tilanne noususuuntaan ovat työnteko sekä yrittäjyys. Linjauksensa mukaan kokoomus…

Read More...

Kokoomuksen visio Suomesta vuonna 2025


Millaisia tavoitteita kokoomus asettaa Suomen tulevaisuudelle vuoteen 2025 mennessä? Kokoomuksen vision mukaan vuonna 2025 Suomi on paras maa maailmassa. Avoimuus ja uudistuvuus ovat Kokoomuksen vision mukaan Suomen kantavia arvoja vuonna 2025 ja Suomi tunnetaan pohjoismaisena…

Read More...

Millaisia asioita Kokoomusnuoret korostavat?


Kokoomusnuorten toiminta alkoi 1920-luvun loppupuolella Vuosina 1928-1943 nuorten oma liitto toimi kokoomuksen sisällä, mutta sen toiminta ei ollut vielä kovin merkittävää, koska monet oikeistolaiset nuoret liittyivät mieluummin muihin aikansa poliittisiin seuroihin. 1944-1948 Punainen Valpo pyrki…

Read More...

Kokoomuksen viimeaikaisia vaaliteemoja


Kokoomuksen vaaliteemoista esiinnousevia avainsanoja Kokoomuksen vaaliteemoissa on näkynyt tiettyjä yhä uudelleen ja uudelleen toistuvia avainsanoja, joista esimerkiksi välittäminen ja suvaitsevaisuus luovat puolueesta aivan toisenlaisen kuvan kuin se usein keskustelupalstoilla esiin tullut ”kylmä ja etuoikeutettujen etua…

Read More...