Kokoomuksen viimeaikaisia vaaliteemoja

Kokoomuksen vaaliteemoista esiinnousevia avainsanoja

welfare of the peopleKokoomuksen vaaliteemoissa on näkynyt tiettyjä yhä uudelleen ja uudelleen toistuvia avainsanoja, joista esimerkiksi välittäminen ja suvaitsevaisuus luovat puolueesta aivan toisenlaisen kuvan kuin se usein keskustelupalstoilla esiin tullut ”kylmä ja etuoikeutettujen etua ajava puolue”. Välittämisen ja suvaitsevaisuuden lisäksi kokoomus korostaa myös vastuuta, mahdollisuuksien tasa-arvoa, sivistystä, kannustavuutta, demokratiaa ja vapautta. Kauniita sanoja, mutta mitä kokoomus tekee näiden arvojen saavuttamiseksi?

Kokoomus katsoo korkean työllisyyden olevan avain kansan hyvinvointiin

Puolueen linjauksen mukaan työttömyyden radikaali vähentäminen on ensiarvoisen tärkeää Suomen tulevaisuuden kannalta. Tällä hetkellä Suomessa eletään taloudellisesti tiukkoja aikoja ja työttömyysluvut ovat hälyttävän korkeita. Lisäksi pakolaiskysymys sekä Euroopan yleisen turvallisuustilanteen heikkeneminen ovat uhkia, jotka Suomessakin tulee kokoomuksen mukaan ottaa vakavasti. Suomen osalta on hälyttävää se, että valtiolla on runsaasti velkaa ja että velkaa jouduttiin tänäkin vuonna ottamaan lisää.

Linjaukset korostavat, että puolueen tavoitteena on reilun yhteiskunnan rakentaminen, mikä on haastavaa, koska taloudellinen tilanne on luonut tiettyjä kovia arvoja – puolueen onkin pyrittävä tasapainottelemaan näiden vastakkaisten arvojen välillä, siten ettei epäreiluuden tunne ja eriarvoisuus lisääntyisi yhteiskunnassamme. Kokoomus lähtee siitä periaatteesta, että jokaisella suomalaisella pitäisi olla tasa-arvoiset elämässä pärjäämisen mahdollisuudet riippumatta henkilön perhetaustasta. Samalla jokaisella pitäisi olla tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Itselle sopivan työn löytäminen on erittäin tärkeä osatekijä pyrittäessä luomaan reilua yhteiskuntaa. Toisaalta kokoomus korostaa myös sitä, ettei reilussa yhteiskunnassa ole sijaa vapaamatkustajille tai veropakolaisille – puolueessa ollaan sitä mieltä, että ainoastaan työn avulla voidaan pysäyttää veronkorotusten ja leikkausten kierre.

Käytännössä kokoomus on pyrkinyt kohti päämääriään esimerkiksi sopeuttamalla julkista taloutta, korjaamalla viennin kilpailukykyä kilpailukykysopimuksen avulla, purkamalla sääntelyä sekä kilpailua, alentamalla työllistämisen kynnystä, kääntämällä veroasteen laskusuuntaan, keventämällä yrittämisen sekä työn verotusta ja uudistamalla julkisen puolen tarjoamia palveluita. Työllistämisen kynnyksen alentamista pidetään puolueen sisällä erityisen tärkeänä ja tähän on pyritty esimerkiksi työttömyysturvan uudistuksilla, koeajan pidentämisellä, työnantajaa koskevan takaisinottovelvoitteen loiventamisella sekä määräajaksi solmittavien työsuhteiden solmimisen helpottamisella. Paljon on siis jo tehty, mutta paljon on vielä tekemättä ja monia haasteita on vielä edessä.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website