Kokoomuksen visio Suomesta vuonna 2025

Millaisia tavoitteita kokoomus asettaa Suomen tulevaisuudelle vuoteen 2025 mennessä?

priorityKokoomuksen vision mukaan vuonna 2025 Suomi on paras maa maailmassa. Avoimuus ja uudistuvuus ovat Kokoomuksen vision mukaan Suomen kantavia arvoja vuonna 2025 ja Suomi tunnetaan pohjoismaisena hyvinvointivaltiona sekä kansainvälisenä edelläkävijämaana.

Eteenpäin katsominen sekä lähimmäisistä huolehtiminen ovat tärkeitä arvoja kokoomuksen vision mukaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa korostuu mahdollisuuksien tasa-arvo.

Suomen menestyksen katsotaan nojaavan kansalaisten korkeatasoiseen sivistykseen sekä osaamistasoon, yrittäjyyteen ja työntekoon. Näiden lisäksi kokoomus katsoo menestyksen perustuvan ahkeruuden ja luovuuden korostumiseen ja arvostukseen. Heikommista huolehtiminen on edellytys sille, että Suomea voidaan vielä vuonna 2025 kutsua hyvinvointivaltioksi. Keskinäinen luottamus on erityisen tärkeä pilari luotaessa vahvaa yhteiskuntaa. Markkinatalouden osalta kokoomus korostaa vastuullisuutta. Suomi pyrkii rahoittamaan hyvinvointimenoja esimerkiksi lisäämällä työllisyyttä sekä tehostamalla julkisen puolen varojen käyttämistä. Samalla pyritään luomaan valtion ja kuntien talouden välille aivan uudenlaista tasapainoa. Kokoomus toivoo, että Suomi tunnetaan vuonna 2025 avoimuudestaan, suvaitsevaisuudestaan, aktiivisuudestaan sekä kansainvälisyydestään.

Vuoden 2025 visioon liittyvät tavoitteet voidaan tiivistää seuraavaan viiteen tavoitteeseen:

1. Työn asettaminen etusijalle päätöksiä tehtäessä

2. Suomalaisten osaamisen kääntäminen uudelleen noususuuntaan

3. Hyvinvoinnin kehittäminen myös silloin kun ajat ovat vaikeat

4. Suomen nostaminen kestävien ja puhtaiden valintojen edelläkävijäksi sekä

5. Suomen turvallisuuden ja kansainvälisen aseman vahvistaminen.

Millaisia sopeutustarpeita kokoomus katsoo Suomessa olevan?

Julkisen talouden kestävyysvajeen arvioidaan olevan viitisen prosenttia kokonaistuotantoon verrattaessa, minkä vuoksi Suomessa on ryhdyttävä sekä nopeisiin sopeutustoimiin että rakenteellisiin uudistuksiin. Puolue katsoo, että hyviä keinoja tässä tilanteessa ovat rakenneuudistukset, jotka lisäävät tuottavuutta, työllisyyttä sekä talouskasvua. Kokoomus peräänkuuluttaakin rohkeutta tehdä sellaisia rakenneuudistuksia, jotka edistävät työllistämistä, työntekoa, tuottavuutta sekä investointeja. Se pitää tärkeänä myös Suomen kykyä tuottaa korkean jalostusarvon omaavia vientituotteita sekä palveluja. Leikkausten kohdentamisen osalta kokoomus korostaa visiossaan oikeudenmukaisuutta.

Kokoomuksen visio kokonaisveroasteen nostamisesta

Kokoomus on linjannut tavoitteekseen sen, ettei kokonaisveroaste lähiaikoina Suomessa nousisi. Pikemminkin puolueen mielestä verotus kaipaa uudistusta, joka auttaisi edistämään työllisyyttä sekä taloudellista kasvua. Työnteosta on pyrittävä tekemään kannattavampaa – ahkeroinnista pitäisi palkita, ei rangaista.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website