Meistä – tietopaketti kokoomuksen linjauksista

Tietoa kokoomuksen linjanvedoista

Näille sivuille on koottu tietoa kokoomuksen puheenjohtajavaaleista sekä siitä, millaisia asioita nykykokoomus pitää tärkeinä – millaisten asioiden takana puolue haluaa seistä. Kokoomusta pidetään usein “kylmänä”, suomalaisen eliitin sekä hyvintoimeentulevan kansanosan etuja ajavana puolueena, mutta onko totuus kuitenkaan tämä? Eikö myös kokoomuksen riveistä ole kuultu kannanottoja siitä, kuinka Suomessa on nyt ensiarvoisen tärkeää turvata nimenomaan kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisarvoinen tulevaisuus? Ainakin kokoomuksen puheenjohtajavaaleissa on esiintynyt kannanottoja, jotka korostavat juuri tätä heikoimmista kansalaisista huolehtimista.

Yrittäjyyden tukeminen on ollut eräs kokoomuksen tärkeimmistä näkökohdista ja tämä näkyi myös esimerkiksi puolueen puheenjohtajavaalien kannanotoissa – puhuttiin esimerkiksi Suomesta, jossa on mukava elää ja mahdollisuus yrittää – yrittäjyyden tukeminen onkin Suomen nykyisessä tilanteessa erityisen tärkeää, jotta saataisiin luotua maahan lisää työpaikkoja sekä suotuisampia tulevaisuudennäkymiä myöskin taloudellisen tilanteen osalta. Korkeat työttömyysluvut ovat valitettavasti omiaan nostamaan kansan kokemaa toivottomuutta.

Kokoomus on joutunut huonoon valoon

Ikävät, mutta Suomen valtion taloudellisen tilanteen huomioon ottaen tuikitarpeelliset leikkaukset, ovat aiheuttaneet sen, että juuri kokoomus on joutunut huonoon valoon ja saanut huonon maineen. Voitaisiin kuitenkin kysyä, mistä puolue olisi voinut ammentaa lisää rahaa, kun jo nytkin valtio joutuu ottamaan lisää lainaa ja velkaantuu hälyttävää vauhtia? Pyrkikö kokoomus kuitenkin tekemään sen, mikä oli pakon edessä välttämätöntä?

Puolue on joutunut huonoon valoon myös puheenjohtajan paikalta syrjäytetyn pitkän linjan poliitikkonsa vuoksi, jota arvosteltiin Suomessa milloin liian näyttävästä käytöksestä ja pukeutumisesta ja milloin siitä, että hän selkeästi yritti muuttaa imagoaan vastaamaan paremmin tyypillistä suomalaista poliitikkoa muuttaen julkista käyttäytymistään hillitymmäksi, puhetyyliään hitaammaksi ja pukeutumistaan konservatiivisemmaksi – shortsit ja pyöräilykypärä saivat vaihtua hillittyyn pukuun. Samalla kansasta taisi tuntua, että poliitikon persoona, joskin usein parjattu sellainen, jäi piiloon.