Millaisia asioita Kokoomusnuoret korostavat?

Kokoomusnuorten toiminta alkoi 1920-luvun loppupuolella

CoalitionVuosina 1928-1943 nuorten oma liitto toimi kokoomuksen sisällä, mutta sen toiminta ei ollut vielä kovin merkittävää, koska monet oikeistolaiset nuoret liittyivät mieluummin muihin aikansa poliittisiin seuroihin. 1944-1948 Punainen Valpo pyrki nuorten liiton lakkauttamiseen syyttäen sitä ”fasistiseksi” ja ”äärioikeistolaiseksi” liitoksi. Liitto kuitenkin selvisi tästä haasteesta, joka jopa auttoi sitä saamaan uusia jäseniä. Samalla liiton toiminta aktivoitui merkittävällä tavalla.

Kokoomusnuorten toiminta alkoi muistuttaa nykyisen kaltaista järjestötoimintaa oikeastaan vasta 1950-luvulla, jolloin järjestöstä tuli puolueen sisäinen itsenäinen toimija. Toisinaan nuoret ovat jopa haastaneet emopuolueensa poliittiset näkemykset – 1950-luvulla eräs tällainen kiistakysymys kokoomusnuorten ja emopuolueen välillä liittyi sosiaalipolitiikkaan, jonka osalta nuoret vaativat emopuolueelta aktiivisempaa toimintaa sekä sosiaalisten näkökohtien huomioimista aikaisempaa tehokkaammalla tavalla.

2000-luvulla on ollut selkeästi havaittavissa, että Kokoomusnuoret ovat nykyisin oikeistolaisempia kuin emopuolueensa. Liitto on alkanut esimerkiksi puhua tiukemman maahanmuuttopolitiikan sekä menojen leikkaamisen puolesta. Tasaveroon siirtyminen tuloverotuksen osalta on myös asia, jota kokoomusnuoret ovat pyrkineet edistämään.

Kokoomusnuoret korostavat mahdollisuuksien tasa-arvon periaatetta

Kokoomusnuorten pääperiaatteisiin kuuluu se, ettei aineellinen tasa-arvo ole todellista tasa-arvoa, vaan ainoaa todellista tasa-arvoa edustaa mahdollisuuksien tasa-arvo, mikä tarkoittaa sitä, että kaikilla suomalaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä elämässään riippumatta siitä, millaiseen perheeseen he ovat syntyneet. Tämän vuoksi Kokoomusnuoret korostavat, että yhteiskunnan tulee pystyä luomaan yhtäläiset säännöt, jotka koskevat kaikkia ja joiden avulla pystytään turvaamaan yleinen järjestys, yhteiskuntarauha sekä yksilöä koskeva oikeusturva. Yksilön vapauksia ei tämän näkemyksen mukaan tule rajoittaa yhteiskunnan taholta yhtään sen enempää kuin yksilönvapauden turvaamiseksi on välttämätöntä.

Kokoomusnuoret vastustavat kulttuurirelativismia

Periaateohjelmasta tulee selkeästi ilmi, että Kokoomusnuoret vastustavat kulttuurirelativismia ja pyrkivät puolustamaan länsimaista oikeusjärjestystä sekä sivistystä. Tämän näkemyksen avainasioita ovat rationaalisen ajattelun, sananvapauden, mielipiteen vapauden, oikeusvaltioperiaatteen, edustuksellisen demokratian, vapaan markkinatalouden ja uudistumiskyvyn korostaminen.

Kokoomusnuorten muita ihanteita

Mahdollisuuksien tasa-arvon korostamisen sekä kulttuurirelativismin vastustamisen lisäksi Kokoomusnuorten toiminnassa korostuvat vapaus, vastuu, välittäminen, sivistys, kannustavuus sekä isänmaallisuus – sekä yksilönvapauden että yhteiskunnallisen edun huomioiminen samanaikaisesti ja kokonaisvaltaisella tavalla on nuorten tavoite ja haaste.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website