Millaisia linjauksia kokoomuksella on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta?

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteet

foreign and security policyKokoomuksen linjauksen mukaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa pyritään luomaan Suomen kansainvälisestä asemasta nykyistä vahvempi. Tätä kautta pyritään edistämään kansalaisten hyvinvointia sekä turvallisuutta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa pyritään harjoittamaan ennustettavalla sekä aktiivisella tavalla, koska kokoomuksen mukaan tämä edistää maailman vakautta. Kahdenvälisten suhteiden ylläpitäminen on myös tärkeää edellä mainitun vakauden edistämiseksi, samoin kuin tiivis osallistuminen kansainvälisesti tehtävään yhteistyöhön. Venäjä mainitaan merkittävänä yhteistyökumppanina ja Intia sekä Kiina maina, joihin Suomen tulisi tiivistää suhteitaan. Ulkopolitiikan suhteen Suomi on sitoutunut noudattamaan EU:n määrittelemiä yhteisiä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä linjauksia.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan haasteita

Euroopan yleisen turvallisuuden heikentynyt tilanne on otettava vakavasti myös Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa – Euroopassa yleistyneet terrori-iskut ovat hyvä syy varautua vastaavanlaisiin tilanteisiin myös Suomessa. Sama koskee turvallisuustilanteen heikentymistä Itämerellä. Tähän varautumiseen pyritään puolustuskyvyn vahvistamisen kautta sekä lisäämällä yhteistyötä kansainvälisten tahojen kanssa puolustuspolitiikkaan ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Puolustusvoimien määrärahoja on esitetty korotettaviksi. Muita Suomen puolustuskyvyn vahvistamiseen pyrkiviä toimia ovat esimerkiksi huomion kiinnittäminen kertausharjoitusten tasoon, merivoimien taistelukalustoon ja Hornet-kalustoon. Tämän lisäksi kokoomus korostaa linjauksessaan, että maassamme tulee varautua aivan uudenlaisiin turvallisuutta koskeviin uhkiin. Tällaisia uhkia ovat esimerkiksi terrorismi sekä hybridisodankäynti.

Kokoomus on sitä mieltä, että Suomen on tärkeää tiivistää puolustusyhteistyötä naapurinsa Ruotsin kanssa. Myös puolustusyhteistyön tiivistäminen pohjoismaiden kesken sekä EU:n sisällä on kokoomuksen mielestä erityisen tärkeää Suomen osalta. Nato-kumppanuus on kokoomuksen mielestä pohdinnan arvoinen asia ja mahdollisen Natoon liittymisen vaikutuksia pitäisikin kokoomuksen mukaan analysoida tarkasti.

Team Finland –verkoston kehittäminen tulee esiin kokoomuksen linjauksissa puhuttaessa suomalaisten yritysten kansainvälisestä toiminnasta ja sen edistämisestä. Suomalaisten yritysten menestymismahdollisuuksia ulkomailla tulisi tehostaa kaikin mahdollisin tavoin, jotta suomalaiset yritykset voisivat suunnata entistä laajemmille markkinoille. Monet kehittyvät maat tarjoavat oivallisia mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille ja yrittäjyys on yksi tärkeimmistä keinoista, jonka avulla Suomi on mahdollista nostaa uuteen taloudelliseen nousuun – tästä syystä olisikin tärkeää kehittää sellaisia toimintatapoja, joiden avulla suomalaiset yritykset voisivat lähteä maailmanvalloitukseen. Köyhimmissä maissa tulee kokoomuksen mielestä tehostaa kehityspolitiikkaa.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website