Millaisin keinoin kokoomus pyrkii edistämään perheiden hyvinvointia?

Onnistuneen perhepolitiikan kivijalat

well-being of familiesKokoomuksen mielestä perhepolitiikka vaatii toimiakseen kolme kivijalkaa, jotka ovat:

1. perheen ja työn sovittaminen toisiinsa

2. palvelut sekä

3. tulonsiirrot.

Kokoomus korostaa erityisesti sitä, että perheillä on mahdollisuus sovittaa yhteen työ ja perhe. Tämän lisäksi kokoomuksen mielestä on erityisen tärkeää keskittyä parantamaan perheille suunnattuja palveluita – palveluiden tulee olla laadukkaita, toimivia sekä asiakaslähtöisiä ja niiden kehittämistoimia varten vaaditaan moniammatillista yhteistyötä. Lasten ja nuorten palveluiden turvaaminen nähdään kokoomuksen piirissä ensiarvoisen tärkeänä asiana siitä huolimatta, että leikkauksiin on ryhdyttävä.

Työ on kokoomuksen mielestä parasta sosiaaliturvaa

Lapsiperheköyhyyden ehkäisyn osalta kokoomus näkee tärkeimmäksi keinoksi työllisyyden lisäämisen, koska sen mielestä juurikin vanhempien työssäkäynti on paras keino ehkäistä lapsiperheiden köyhyyttä. Samalla kokoomus näkee työn olevan myös parasta mahdollista sosiaaliturvaa sekä keino hyvinvointierojen kaventamiseen. Tämän vuoksi kokoomuksen mielestä on ensiarvoisen tärkeää ryhtyä työllisyyttä edistäviin toimiin. Työnteon sekä työpaikkojen lisäämisen ohella myös työnteon kannattavuutta tulee maassamme lisätä – erilaisista kannustinloukuista tulee pyrkiä mahdollisuuksien mukaan eroon.

Moniammatillinen yhteistyö keskiöön

Kokoomus korostaa linjauksissaan moniammatillisen yhteistyön merkitystä – perhekeskukset ovat erinomaisia esimerkkejä tällaisesta saumattomasta yhteistyöstä, jossa monen alan ammattilaiset tarjoavat perheille palveluja saman katon alla. Helppo saatavuus sekä saumattomuus ovat asiakkaan kannalta tärkeitä asioita palveluiden osalta.

Sosiaaliturvan tulisi toimia selkeällä tavalla, minkä lisäksi sosiaaliturvajärjestelmän tulisi kannustaa työntekoon. Tasa-arvo, valinnanvapaus sekä ennaltaehkäisyn painottaminen ovat hyvinvointipalveluiden kehittämisen kulmakiviä. Yhteisöllisyyden merkitys korostunee taloudellisesti vaikeina aikoina ja voi luoda merkittäviä mahdollisuuksia hyvinvoinnin saralla.

Hoivavastuun tasoittaminen

Hoivavastuu saattaa liittyä esimerkiksi omien lasten tai vanhempien huolehtimiseen. Puolueen linjauksen mukaan on tärkeää hulehtia siitä, että hoivavastuu jakautuisi mahdollisimman tasapuolisesti esimerkiksi sukupuolten välillä. Kokoomus ehdottaakin, että isien vanhempainvapaata pidennettäisiin. Tämän lisäksi kokoomus näkee tärkeänä vaikuttaa ihmisten asenteisiin – esimerkiksi vanhempainvapaalla on yleensä äiti, vaikkei näin välttämättä tarvitsisi olla. Perhevapaajärjestelmän tulisi myös huomioida aikaisempaa paremmin erilaiset perhemallit – nykyisin esimerkiksi yksinhuoltajaperheet sekä etävanhemmuus ovat yleisiä perhemalleja, joita nykyinen perhevapaamalli ei huomioi riittävän tehokkaalla tavalla. Vanhemmuuden kustannusten jakaminen on kysymys, joka on kokoomuksen mielestä ratkaistava mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website