Category: köyhyys

 • Miten köyhyys liittyy terveyteen?

  Miten köyhyys liittyy terveyteen?

  Köyhyyteen liittyy esimerkiksi merkittävästi kohonnut kuolleisuusriski. Tämän on havaittu selittyvän suureksi osaksi sillä, että suurempituloiset nukkuvat pidempään ja sikeämmin, mikä suojaa heitä esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksilta sekä dementialta. Ketä köyhyys koskee? Köyhyys– tai pienituloisuusraja on 60 prosenttia kotitalouksien käytettävissä olevasta mediaanitulosta. Kotitalous on köyhä, jos sen nettotulot ovat alle 60 prosenttia väestön keskimääräisestä tulotasosta. Pieni- […]

 • Onko köyhyys lisääntynyt Suomessa?

  Onko köyhyys lisääntynyt Suomessa?

  Vaikka suhteellinen köyhyys on Suomessa lisääntynyt 1990-luvun lamasta saakka, ovat kotitalouksien itsensä raportoimat toimeentulo-ongelmat kääntyneet laskuun. Onko Portugali köyhä? Kulutuskysynnän heikkenemisestä seurasi yrityskonkursseja, työttömyys nousi ennätyslukemiin ja kymmenet tuhannet ihmiset muuttivat maasta. Portugali oli jo ennen kriisiä yksi Länsi-Euroopan köyhimmistä maista, ja köyhyys paheni entisestään. Onko Portugali köyhä maa? Portugali oli jo ennen kriisiä yksi […]

 • Mitä tarkoittaa lyhenne MPI?

  Mitä tarkoittaa lyhenne MPI?

  Global Multidimensional Poverty Index, Global MPI) on Oxfordin yliopiston yhteydessä toimivan Oxfordin köyhyyden ja inhimillisen kehityksen aloite -ryhmän (OPHI) vuonna 2010 julkaisema, ja Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelman (UNDP) käyttöönsä ottama, köyhyyttä kuvaava mittari. Mikä on Euroopan köyhin maa? 110 miljoonaa Euroopan unionin maiden kansalaista eli köyhyys– tai syrjäytymisuhan alla vuonna 2017. Köyhyys– tai syrjäytymisriskissä olevien osuus […]

 • Onko köyhyys periytyvää?

  Onko köyhyys periytyvää?

  Tiivistelmä Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että Suomessa köyhyydellä on periytyvä luonne. Toimeentulotukea saaneiden perheiden lapsilla on muiden perheiden lapsia suurempi riski päätyä köyhäksi aikuistuttuaan. Köyhyyden periytyminen ilmenee sosiaalisena liikkumattomuutena ja vähentää mahdollisuuksien tasa-arvoa. Mikä on Raja-arvo absoluuttiselle köyhyydelle? Maailmanpankin määritelmän mukaan absoluuttinen köyhyys tarkoittaa elämistä alle 1,90 dollarilla päivässä. Miksi köyhät maat ovat köyhiä? Köyhyydelle […]

 • Onko kiroilu ongelma?

  Onko kiroilu ongelma?

  Kiroilua käytetään paheksumiseen, pettymykseen, ihasteluun tai kovaan ponnistukseen. Mutta käyttöä kannattaa silti harkita, koska karkean kielen käyttäminen kireässä tilanteessa voi pahentaa tilannetta. Kirosanat eli voimasanat ovat ilmaisua tehostavia sanoja. Miten köyhyyttä mitataan? Bruttokansantuote GDP> Perinteisin tapa mitata köyhyyttä on tarkastella bruttokansantuotetta (BKT) asukasta kohden Yhdysvaltain dollareissa laskettuna. Kansainvälisissä tilastoissa ja kehitysyhteistyökeskustelussa BKT:sta käytetään lyhennettä GDP […]

 • Paljonko on köyhyysraja?

  Paljonko on köyhyysraja?

  Köyhyys- tai pienituloisuusraja on 60 prosenttia kotitalouksien käytettävissä olevasta mediaanitulosta. Kotitalous on köyhä, jos sen nettotulot ovat alle 60 prosenttia väestön keskimääräisestä tulotasosta. Mikä on Suomen köyhyysraja? Köyhyys– tai pienituloisuusraja on 60 prosenttia kotitalouksien käytettävissä olevasta mediaanitulosta. Kotitalous on köyhä, jos sen nettotulot ovat alle 60 prosenttia väestön keskimääräisestä tulotasosta. Pieni- tuloisuuden raja oli 2018 […]