Category: politiikka

 • Miksi EU tukee köyhiä alueita?

  Miksi EU tukee köyhiä alueita?

  EU–tuki on suoraa rahallista tukea sellaisten alueiden maanviljelijöille, joissa viljan viljely ja karjan kasvatus ei ole yhtä kannattavaa kuin Keski-Euroopan viljavilla alueilla. Tukea voi saada myös kehityshankkeisiin, rakennushankkeisiin ja kerran tehtäviin sijoituksiin, joilla kehitetään maataloutta. Paljonko on Suomen puolustusbudjetti? Suomen puolustusmenot ovat viimeisen 10 vuoden aikana olleet alle 2 prosentin luokkaa bruttokansantuotteesta. Tämän vuoden talousarviossa […]

 • Mitä on politiikan tutkimus?

  Mitä on politiikan tutkimus?

  Politiikan tutkimus eli politologia eli yleinen valtio-oppi on poliittisia ilmiöitä tutkiva tieteenhaara. Se kuuluu yhteiskuntatieteisiin. Miten opiskella politiikkaa? Suomessa valtio-oppia voi opiskella pää- tai sivuaineena Helsingin, Turun, Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa, Åbo Akademissa ja Lapin yliopistossa. Kansainvälinen politiikka on eriytetty omaksi oppiaineeksi Tampereen ja Lapin yliopistoissa, samoin hallinto-oppi Tampereen yliopistossa. Missä voi opiskella politiikkaa? Suomessa […]

 • Kuka johtaa Kanadaa?

  Kuka johtaa Kanadaa?

  Kanada on liittovaltio ja perustuslaillinen monarkia, ja sen valtionpäämies ja muodollinen hallitsija on Yhdistyneen kuningaskunnan hallitsija, Elisabet II. Valtionpäämiehen edustajana toimii kenraalikuvernööri, jolla ei ole suoranaista poliittista valtaa. Mikä oli talvisodan ihme? Talvisodan ihme on poliittisessa retoriikassa usein käytetty käsite, jolla halutaan korostaa kansallisen yhteishengen merkitystä vaikeiden poliittisten haasteiden edessä. Miten Roomaa hallittiin? Varhaisemmissa vaiheissa […]