Miksi EU tukee köyhiä alueita?

EUtuki on suoraa rahallista tukea sellaisten alueiden maanviljelijöille, joissa viljan viljely ja karjan kasvatus ei ole yhtä kannattavaa kuin Keski-Euroopan viljavilla alueilla. Tukea voi saada myös kehityshankkeisiin, rakennushankkeisiin ja kerran tehtäviin sijoituksiin, joilla kehitetään maataloutta.

Paljonko on Suomen puolustusbudjetti?

Suomen puolustusmenot ovat viimeisen 10 vuoden aikana olleet alle 2 prosentin luokkaa bruttokansantuotteesta. Tämän vuoden talousarviossa osuus bruttokansantuotteesta nousee lähelle kahta prosenttia hävittäjähankintojen ja merivoimien uusien alusten myötä.

Mistä rap on peräisin?

Rap-musiikki syntyi 70-luvulla New Yorkissa Bronxin kaupunginosassa, joka oli afroamerikkalaisten suosima asuinalue. Bronxilaiset järjestivät puisto- ja katubileitä, joissa DJ:t soittivat musiikkia ja juontaja eli MC yritti aktivoida yleisöä huutelemalla mikrofoniin musiikin päälle.

Millä aloilla Ahvenanmaa saa säätää omia lakejaan?

Maakunta ja valtionvirasto

Seuraavilla aloilla itsehallinnollinen Ahvenanmaan maakunta toimii lähinnä kuten itsenäinen valtio omine lainsäädäntöineen ja hallintokoneistoineen: opetustoimi, kulttuuri ja muinaismuistojen suojelu. terveyden- ja sairaanhoito.

Minkä maan politiikassa vaikuttivat hatut ja myssyt?

Hattupuolue (ruots. hattpartiet) eli hatut vaikutti Ruotsin politiikassa niin sanottuna vapauden eli säätyvallan aikana 1730-luvulta vuoteen 1772. Hattupuolueen pahin kilpailija oli myssypuolue.

Mitä politiikka on?

Politiikka (kreikk. Πολιτικά, politiká, kaupunkien asiat) on toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan valtiollisiin, valtioiden välisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin, tai toimintaa, jolla hoidetaan niitä. Politiikaksi kutsutaan usein poliittisten puolueiden toimintaa.

Mihin huumoria tarvitaan?

Huumoria on tutkittu antiikin ajoista lähtien, ja on etsitty vastauksia kysymyksiin, mihin huumoria tarvitaan, mikä on sen funktio ja mitkä ovat sen ilmenemismuodot. Huumori tuottaa nautintoa, mutta se voi tuottaa myös tuskaa. Huumori luo yhteisöllisyyttä ihmisten kesken, mutta se voi myös erottaa heitä.

Saako työpaikalla puhua politiikasta?

Politiikka

Ei liene kenellekään mikään yllätys, että politiikka on työpaikan keskustelujen kiellettyjen aiheiden listalla. Kuten uskontokin, on politiikka arka ja tulenherkkä aihe.

Millä tavalla Pohjoismaat ovat tehneet yhteistyötä politiikan talouden ja kulttuurin osa alueilla?

Pohjoismaat tekevät parlamentaarista yhteistyötä Pohjoismaiden neuvostossa ja hallitusyhteistyötä Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Virallisen yhteistyön lisäksi Pohjoismaissa tehdään epävirallista yhteistyötä. Esimerkkeinä mainittakoon kulttuuri-, urheilu-, elinkeino- ja koulutusyhteistyö.

Kuka vastaa Suomen EU politiikasta?

Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yleisistä linjauksista ja sovittaa yhteen EU-asioiden valmistelua ja käsittelyä valtioneuvostossa. Suomen EU-poliittisista linjauksista päätetään pääministerin johdolla hallituksen EU-ministerivaliokunnassa.

Jätä kommentti